Zespół Szkół Budowlanych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (182 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista przedmiotów zawodowych informatycznych


PDF (182 KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista przedmiotów zawodowych informatycznych


Zarządzenie nr 9/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: dopuszczenia do użytku Szkolne Zestawy Programów Nauczania
   na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkól Budowlanych

PDF (86 KB)

Załącznik nr 1


PDF (109 KB)

Załącznik nr 2


PDF (77 KB)

Załącznik nr 3


PDF (81 KB)

Załącznik nr 4


(0 B)

(0 B)

PDF (74 KB)

Zarządzenie nr 9/2012Data dodania: 2014-04-24 14:54:27
Autor: Joanna Wójcik


PDF (33 KB)

Zarządzenie nr 14/2014

z dnia 30.09.2014 r.

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówki


PDF (24 KB)

Aneks do Zarządzenia Nr 14/2014


Zarządzenie nr 1/2015

z dnia 10 stycznia 2015 r.

w sprawie: klasyfikacji i podsumowania pracy szkoły za I-szy okres w roku szkolnym 2014/2015

PDF (20 KB)

Zarządzenie Nr 3/2015
z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnejData dodania: 2015-02-19 15:04:56
Autor: Joanna Wójcik


PDF (40 KB)

Zarządzenie Nr 4/2015

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników niepedagogicznych.


PDF (131 KB)

Zarządzenie Nr 5/2015
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie: zasad rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016


PDF (22 KB)

Zarządzenie Nr 7/2015

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie: rozliczenia ryczałtowego poniesionych wydatków podróży służbowej krajowej
poza granicami miasta Rybnika związanych z realizacją indywidualnego nauczania.


PDF (23 KB)

Zarządzenie nr 9/2015

z dnia 27.04.2015 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości z geografii rozszerzonej w trybie odwoławczym dla ucznia klasy czwartej Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Rybniku.


PDF (23 KB)

Zarządzenie Nr 12

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 15

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: terminów zakończenia I okresu w roku szkolnym 2015/2016


PDF (30 KB)

Zarządzenie Nr 16

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówki


PDF (62 KB)

Zarządzenie Nr 2/2016

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: wdrożenia regulaminu studniówki 2016 w Zespole Szkół Budowlanych.


PDF (972 KB)

załącznik nr 2


PDF (965 KB)

załącznik nr 3


PDF (770 KB)

załącznik nr 1


PDF (179 KB)

Zarządzenie  Nr 3/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających się o przyjęcie
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 4/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej


PDF (30 KB)

Zarządzenie Nr 7/2016

z dnia 8 czerwca 2016

w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2015-02-19 15:12:29
Autor: Joanna Wójcik


PDF (55 KB)

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016


Data dodania: 2015-09-28 15:25:19
Autor: Joanna Wójcik


PDF (456 KB)

Uchwała Nr 14/2015/2016

w sprawie zmian w statucie szkołyData dodania: 2015-01-26 14:43:03
Autor: Joanna Wójcik


PDF (35 KB)

Uchwała Nr 23/2014/2015

w sprawie zmian w statucie szkołyData dodania: 2014-10-28 15:40:48
Autor: Joanna Wójcik


PDF (245 KB)

Uchwała Nr 15/2014/2015

w sprawie zmian w statucie szkołyData dodania: 2014-03-04 14:36:43
Autor: Joanna Wójcik


PDF (1 420 KB)

Statut ZSB - tekst ujednoicony.


Statut ZSB – tekst ujednolicony

PDF (807 KB)

OGŁOSZENIE

Zespoł Szkół Budowlanych w Rybniku ogłasza nabór

na stanowisko specjalista przedmiotów zawodowych geodezyjnych


PDF (671 KB)

zał.1- str.1


PDF (794 KB)

zał.1- str.2


PDF (961 KB)

zał.1- str.3


PDF (839 KB)

zał.1- str.4


PDF (598 KB)

zał.1- str.5


PDF (809 KB)

zał.1- str.6


PDF (521 KB)

zał.1- str.7Data dodania: 2016-03-18 13:58:50
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PDF (254 KB)


Data dodania: 2012-02-29 09:45:24
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (55 KB)

ZSB.251.1.2014-Ogłoszenie o zamówieniu-usługi


PDF (377 KB)

ZSB.251.1.2014-SIWZ zorganizowanie w pełnym zakresie  starżu i praktyki zagranicznej w ramach projektu pt."Wulkan praktycznych doświadczeń-budowlańców,drogowców i informatyków" w ramach programu Leonardo da Vinci IVT.


PDF (137 KB)

ZSB.251.1.2014- załącznik nr 9 do SIWZ


DOC (305 KB)

ZSB.251.1.2014- załączniki do SIWZ w formacie doc.Data dodania: 2014-03-04 14:39:15
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (936 KB)

ZSB.251.1.2014 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2014-03-21 13:18:46
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (24 KB)

Zarządzenie nr 13/2014

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników niepedagogicznych.Data dodania: 2014-09-16 15:26:11
Autor: Joanna Wójcik


PDF (89 KB)

Załącznik nr 1


PDF (22 KB)

Zarządzenie nr 6/2014
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie: zasad rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-02-28 15:32:05
Autor: Joanna Wójcik


PDF (21 KB)

Zarządzenie nr 3/2014
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnejData dodania: 2014-02-11 15:09:21
Autor: Joanna Wójcik


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 7/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
z dnia 30.09 2013 r.

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówkiData dodania: 2013-09-30 15:00:20
Autor: Joanna Wójcik


Zarządzenie Nr 11/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
z dnia 30.09 2012 r.

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówki

PDF (94 KB)

Zarządzenie Nr 11/2012Data dodania: 2012-10-05 19:54:33
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (109 KB)

Zarządzenie nr 2/2012
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnejData dodania: 2012-03-13 08:56:15
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2011-10-05 11:54:41
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (61 KB)

Zarządzenie Nr 20/2011

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 30.09 2011 r. 

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówki


PDF (67 KB)

Zarządzenie Nr 12/2010
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie: zmian w organizacji pracy placówkiData dodania: 2010-12-07 18:01:13
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2012-03-01 12:38:06
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (138 KB)

Nowelizacja statutu nr 1 - uchwala 13-20112012


Data dodania: 2012-03-01 12:35:36
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (604 KB)


Data dodania: 2012-06-25 11:05:49
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (31 KB)

ZSB.343.4.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługData dodania: 2012-06-21 13:09:37
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (30 KB)

ZSB.343.3.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- szkolenieData dodania: 2012-06-18 09:19:04
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (310 KB)

ZSB-343.4.2012 -Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-06-15 13:17:43
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (332 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty(zadanie 1) oraz o uniważnieniu postępowania (zadanie 2)Data dodania: 2012-06-06 13:33:33
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (677 KB)

załączniki do SIWZ- usługa szkoleniowa w ramach projektu


PDF (546 KB)

SIWZ-usługa szkoleniowa w ramach projektu


PDF (43 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- usługaData dodania: 2012-05-29 11:24:32
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (679 KB)

załączniki do SIWZ- usługa szkoleniowa w ramach projektuData dodania: 2012-05-29 11:23:38
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (552 KB)

SIWZ-usługa szkoleniowa w ramach projektuData dodania: 2012-05-29 11:22:22
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (47 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa szkoleniowa w ramach projektu.Data dodania: 2012-05-28 14:53:37
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (332 KB)

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania.Data dodania: 2012-05-09 12:01:13
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (679 KB)

załączniki do SIWZ- usługa szkoleniowa w ramach projektu.Data dodania: 2012-05-09 12:00:07
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (552 KB)

SIWZ-usługa szkoleniowa w ramach projektuData dodania: 2012-05-09 11:59:33
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (47 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-usługa szkoleniowa w ramach projektu


27.07.2012r. - Urząd Miasta Rybnika Biuro Audytu i Kontroli Wewnetrznej: kontrola dot. całokształtu działalności kontrolowanej jednostki w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia 27 lipca 2012r.


Data dodania: 2012-03-07 13:07:49
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (82 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego.Data dodania: 2012-02-27 14:27:02
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (310 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu.Data dodania: 2012-02-08 11:14:18
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (597 KB)

załączniki do SIWZ-dostawa sprzetu komputerowego w ramach projektu.Data dodania: 2012-02-08 11:13:55
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (498 KB)

SIWZ- dostawa sprzetu komputerowego w ramach projektu.Data dodania: 2012-02-08 11:12:11
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (85 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawaData dodania: 2011-12-28 11:32:44
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (88 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- usługaData dodania: 2011-12-20 14:34:04
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (319 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa szkoleniowa w ramach projektu. ZADANIE 6Data dodania: 2011-12-20 14:32:57
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (328 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa szkoleniowa w ramach projektu. ZADANIE 3Data dodania: 2011-12-15 13:58:53
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (318 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa szkoleniowa w ramach projektu. ZADANIE 4Data dodania: 2011-12-13 14:47:31
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (325 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa szkoleniowa w ramach projektu. ZADANIE 5Data dodania: 2011-12-13 14:46:01
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (327 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa szkoleniowa w ramach projektu. ZADANIE 2Data dodania: 2011-12-13 14:45:11
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (327 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa szkoleniowa w ramach projektu. ZADANIE 1Data dodania: 2011-11-30 15:13:54
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (673 KB)

załączniki do SIWZ- usługa szkoleniowa w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-30 15:12:16
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (576 KB)

SIWZ- usługa szkoleniowa w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-30 15:11:05
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (99 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu- usługa szkoleniowa w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-30 11:36:33
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (184 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-24 15:59:07
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (82 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia - dostawa kompletu oprogramowań projketowoprojektowo(graficzno)-obliczeniowego ze stałymi licencjami na siedem stanowisk komputerowych do obróbki i przetwarzania danych geodez. w ramach projektu „ Sedno – to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy"Data dodania: 2011-11-18 11:07:05
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (604 KB)

Załączniki do SIWZ- dostawa sprzętu geodezyjnego  w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-18 11:04:15
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (455 KB)

SIWZ- dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-18 11:02:28
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (86 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-14 14:13:54
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (323 KB)

Odrzucenie ofert i unieważnienie postępowania na dostawę sprzetu geodezyjnego w ramach projektu.Data dodania: 2011-11-04 13:10:58
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (297 KB)

Informacja o wyborze najokystniejszej oferty-dostawa kompletu oprogramowań projektowo(graficzno)-obliczeniowegoData dodania: 2011-10-31 15:39:58
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (309 KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ- sprzęt geodezyjny w ramach projketu "Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rybku pracy"Data dodania: 2011-10-26 10:27:00
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (168 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2011-10-26 12:43:34
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (630 KB)

załączniki do SIWZData dodania: 2011-10-26 12:42:02
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (475 KB)

SIWZ-dostawa kompletu oprogramowań projektowo(graficzno)-obliczeniowego ze stałymi licencjami na siedem stanowisk komputerowych do obróbki i przetwarzania danych geodezyjnych w ramach projektu "Sedno-to edukacja skrojona na miarę euripejskiego rynku pracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoiści i jakości szkolnictwa zawodowego.Data dodania: 2011-10-26 12:41:11
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (85 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kompletu oprogramowań projektowo(graficzno)-obliczeniowego ze stałymi licencjami na siedem stanowisk komputerowych do obróbki i przetwarzania danych geodezyjnych w ramach projektu " Sedno-to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Data dodania: 2011-10-26 12:20:02
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (603 KB)

załączniki do SIWZData dodania: 2011-10-26 12:19:57
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (455 KB)

SIWZ-dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu " Sedno-to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy"współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Eurepejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Data dodania: 2011-10-26 12:18:42
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (86 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu - na dostawę sprzętu geodezyjnego w ramach projektu " Sedno-to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Data dodania: 2011-09-01 17:30:02
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (604 KB)

 

Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Rybnikutekst jednolityData dodania: 2011-02-26 13:58:51
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (77 KB)

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU

NA ROK SZKOLNY 2011/2012Data dodania: 2011-10-24 15:08
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (188 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2011-10-18 11:15
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (55 KB)

Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZData dodania: 2011-10-18 11:14
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (68 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół budowlanych w RybnikuData dodania: 2011-10-12 13:34:05
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (111 KB)

Załączniki - dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2011-10-12 13:33:12
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (6 854 KB)

SIWZ- dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2011-10-12 13:32:55
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (84 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2011-09-19 12:49:53
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (182 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu geodezyjnego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2011-08-29 14:12:26
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (30 KB)

Wyjaśnienia SIWZ- sprzęt geodezyjnyData dodania: 2011-08-24 09:45:08
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (113 KB)

Załączniki do SIWZData dodania: 2011-08-24 09:43:30
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (6 022 KB)

SIWZ-dostawa sprzętu geodezyjnego na potrzeby dydaktyczne ZSB w RybnikuData dodania: 2011-08-24 09:38:45
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (84 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawaData dodania: 2011-08-12 12:46:12
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (70 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby ZSBData dodania: 2011-08-11 12:05:55
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (191 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa i montaż mebli szkolnych i biurowychData dodania: 2010-12-07 18:09:46
Autor: Bogdan ZapartyData dodania: 2010-12-07 18:09:06
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (86 KB)

Nowelizacja statutu  z dnia 29.09.2009 r.


PDF (84 KB)

Nowelizacja statutu z dnia 30.08.2010 r.


PDF (604 KB)

Statut Zespołu Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2011-08-09 11:54:28
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (255 KB)

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ- sprzęt informatycznyData dodania: 2011-08-09 11:52:40
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (69 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprzęt informatycznyData dodania: 2011-08-05 13:09:03
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (90 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. usługi szkoleniowej pt. Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowejData dodania: 2011-08-02 14:24:13
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (100 KB)

Załącznik do SIWZ - dostawa  i montaż mebli szkolnych i biurowychData dodania: 2011-08-02 14:22:41
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (3 134 KB)

SIWZ- dostawa i montaż mebli szkolnych i biurowychData dodania: 2011-08-02 14:20:49
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (86 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawaData dodania: 2011-08-02 13:41:02
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (104 KB)

Załaczniki - dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby dydaktyczne ZSBData dodania: 2011-08-02 13:18:58
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (6 855 KB)

SIWZ- dostawa sprzetu informatycznego na potrzeby dydaktyczne ZSBData dodania: 2011-08-02 13:15:05
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (84 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawaData dodania: 2011-08-02 12:55:09
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (196 KB)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. usługi szkoleniowej pt. " Kierowca operator wózków jezdniowych z wymiana butli gazowej"Data dodania: 2011-08-03 14:02:14
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (195 KB)

Załączniki do SIWZ- usługa szkoleniowa i eduykacyjnaData dodania: 2011-08-03 13:55:13
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (1 273 KB)

SIWZ - usługi szkoleniowe i edukacyjneData dodania: 2011-08-03 15:54:18
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (92 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-usługa szkoleniwo-edukacyjnaData dodania: 2011-07-25 09:33:28
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (62 KB)

Odpowiedź na pytanieData dodania: 2011-07-21 10:50:18
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (246 KB)

Załączniki do SIWZ-usługi szkolenioweData dodania: 2011-07-21 10:45:03
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (1 273 KB)

SIWZ-usługi szkolenioweData dodania: 2011-07-21 10:40:46
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (87 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2011-07-05 11:50:37
Autor: Sylwestra Nagler - Minakowska


JPG (531 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-06-20 14:39:54
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (197 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Data dodania: 2011-06-10 15:04:18
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (45 KB)

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZData dodania: 2011-06-10 15:03:25
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (69 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-dostawa i montaż mebli metalowychData dodania: 2011-06-10 15:00:16
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (178 KB)

Zmiana treści SIWZ - dostawa imontaż mebli metalowych- załącznik nr 2Data dodania: 2011-06-07 12:31:09
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (135 KB)

Załączniki do SIWZ w wersji DOC.Data dodania: 2011-06-07 12:30:39
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-06-07 12:30:14
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (2 573 KB)

Dostawa i montaż mebli metalowych do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.


PDF (92 KB)

Dostawa i montaż mebli metalowych do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.


PDF (182 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2011-04-15 15:26:39
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (304 KB)

Zorganizowanie w pełnym zakresie stazu zagranicznego na terenie Chemnitz w Niemczech w sektorze usług budowlanychData dodania: 2011-04-15 15:24:26
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (256 KB)

Zorganizowanie w pełnym zakresie stażu zagranicznego na terenie Chemnitz w Niemczech w sektorze usług budowlanychData dodania: 2011-04-15 15:22:16
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (86 KB)


Data dodania: 2011-04-15 10:14:11
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (182 KB)

informacja o unieważnieniu postępowaniaData dodania: 2011-04-06 13:51:29
Autor: Sylwestra Nagler-MinakowskaData dodania: 2011-04-06 13:50:10
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (84 KB)


Data dodania: 2011-04-06 13:48:58
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (304 KB)

Zorganizowanie w pełnym zakresie stażu zagranicznego na terenie Chemnitz w niemczech w sektorze usług budowlanych


PDF (256 KB)

Zorganizowanie w pełnym zakresie stażu zagranicznego na terenie Chemnitz w Niemczech w sektorze usług budowlanych.Data dodania: 2011-04-22 10:06:06
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (182 KB)

informacja o unieważnieniu postepowaniaData dodania: 2011-03-09 14:49:09
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (86 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-03-01 10:13:25
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (197 KB)

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTYData dodania: 2011-02-11 13:19:09
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (404 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2011-02-11 13:17:33
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (988 KB)

Wyjaśnienia i zmiany SIWZData dodania: 2011-02-09 09:45:58
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


DOC (250 KB)

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania dokumentów umieszczamy załączniki do SIWZ  w formacie doc.


PDF (3 161 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu-usługiData dodania: 2011-02-08 12:02
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (291 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi szkoleniowej
w ramach projektu „Trafić w sedno – czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy”
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.