Zespół Szkół Budowlanych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

- 09.05.2022r- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku: Kontrola spełnienia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Wyniki kontroli z dnia 09.05.2022r.: nie dotyczy

- 28.03.2022r- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku: Kontrola sanitarna przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Wyniki kontroli z dnia 28.03.2022r.:

Doraźne zalecenia: celem zapewnienia właściwego natężenia oświetlenia w salach, należy przeprowadzić pomiary należenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach budynków 1 i 2. W trakcie realizacji zaleceń