Zespół Szkół Budowlanych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

Zapytanie ofertowe 18/2020
z dnia 09.07.2020 r.
a zakup i dostawę dwóch tachimetrów elektronicznych

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2020 r.

PDF (513 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (1 945 KB)

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 13.07.2020 r.


DOC (120 KB)

załącznik nr 4 (zmieniony)


PDF (842 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.07.2020


PDF (801 KB)

Zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2020


DOC (153 KB)

załącznikiData dodania: 2020-07-09 14:52
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( ZSB.343.6.2020)

na zakup i dostawa sprzętu komputerowego
w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków”
finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, 
Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje

PDF (307 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.07.2020 r.


PDF (646 KB)

Unieważnienie postępowania z dnia 15.07.2020 r.


PDF (1 485 KB)

Protokół otwarcia ofert z dnia 14.07.2020 r.


PDF (693 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert z dnia 14.07.2020 r.


PDF (1 122 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


PDF (405 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (255 KB)

ZałącznikiData dodania: 2020-07-06 12:01
Autor: Sylwestra Nagler-Minakowska


PDF (123 KB)

Plan zamowień publicznych na rok 2020