Zespół Szkół Budowlanych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (351 KB)

Zarządzenie nr 6/2019

z dnia 08.04.2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej od 08.04.2019 do zakończenia postępowania ZSB.343.1.2019Data dodania: 2019-04-08 14:07:30
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (343 KB)

Zarzadzenie nr 5/2019

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie: dłlugości przerw międzylekcyjnych

od 01 września 2019 r.Data dodania: 2019-02-28 09:12:06
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (195 KB)

Zarządzenie nr 4/2019

z dnia 29 luty 2019 r.

w sprawie powołania szkolnych  komiji rekrutacujnej -kwalifikacyjnychData dodania: 2019-02-28 09:43:37
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (14 106 KB)

Zarządzenie nr 3/2019

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie: ustalania zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających się o przyjecie do klas pierwszych

w roku szkolnym 2019/2020.Data dodania: 2019-02-28 10:18:48
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (273 KB)

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 21.01.2019 r.

w sprawie zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom.Data dodania: 2019-01-22 12:26:30
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2019-01-09 15:16:05
Autor: Kowalska Katarzyna


PDF (309 KB)

Zarządzenie 1/2019

z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie: wdrożenia regulaminu pracy biblioteki szkolnej


PDF (172 KB)

azarządzenie nr 1/2019

z dnia 01.01.2019 r.

w sprawie: uchylenia dokonywania oceny pracy nauczyciela.Data dodania: 2018-11-05 9:00
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (792 KB)

Zarządzenie nr 23/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 01.11.2018 r.

w sprawie: wprowadzeniqa regulaminu premiowania pracowników administracji i obsługi w ZSB w Rybniku


PDF (433 KB)

Zarządzenie nr 21/2018

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w ZSB w Rybniku.Data dodania: 2018-10-22 13:19:17
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-10-10 13:34:05
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-03 09:15
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (6 285 KB)

zarządzenie nr 20/2018

z dnia 05.10.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.


PDF (383 KB)

Zarządzenie nr 12b/2018

z dnia 03.09.2018 r.

w sprawie: powołania  Komisji Przetargowej w ramach projektu

"Konkurencyjnosć uczniow ZSB w Rybniku na rynku pracy"Data dodania: 2018-09-03 12:07
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (336 KB)

Zarządzenie nr 12a/2018

z dnia 03.09.2018 r.

w sprawie: powołania Zespołu Projektowegodot. projektu "Konkurencyjność uczniów ZSB w rybniku

na rynku pracy".Data dodania: 2018-09-28 14:15:05
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (184 KB)

Zarządzenie nr 19/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 25.09.2018 r.

w sprawie wdrożenia Regulaminu monitoringu wizyjnego

w ZSB w Rybniku.Data dodania: 2018-09-28 14:13:09
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (305 KB)

Zarządzenie nr 18/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 25.09.2018 r.

w sprawie zwolnienia uczniów z religii

w ZSB w Rybniku.Data dodania: 2018-09-28 14:11:07
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (525 KB)

Zarządzenie nr 17/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 25.09.2018 r.

w sprawie: dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSB w RybnikuData dodania: 2018-09-21 11:17:29
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (6 435 KB)

Zarządzenie nr 16/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: wdrożenia w ZSB w Rybniku procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


PDF (566 KB)

Zarządzenie nr 15/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie:  wprowadzenaia Regulaminu korzystania z basenu w ZSB w RybnikuData dodania: 2018-09-20 15:29:41
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-09-20 10:23:55
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (6 054 KB)

Zarządzenie nr 14/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie wdrożenia w ZSB w Rybniku Regulaminu wycieczek szkolnych.Data dodania: 2018-09-19 11:40:52
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (635 KB)

Zarządzenie nr 13/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: wdrożenia w ZSB w Rybniku procedury postępowania w sprawie alarmu smogowegoData dodania: 2018-09-05 14:53:34
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (1 020 KB)

Zarządzenie nr 12/2018

z dnia 01.09.2018 r.

w sprawie regulaminu dokonywania oceny pracy nauczyciela

w Zespole szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2018-09-04 12:38:34
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (205 KB)

zarządzenie nr 11/2018

z dnia 01.09.2018 r.

w sprawie powierzenia stanowisk wicedyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2018-08-27 09:10:41
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (296 KB)

Zarządzenie nr 10/2018

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji BHP


PDF (806 KB)

Zarządzenie nr 9/2018

dyrektora Zespołu szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w r.szkolnym 2017-2018


PDF (343 KB)

Zarządzenie nr 8/2018

dyrektora Zespołu szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego


PDF (343 KB)

Zarządzenie nr 7/2018

dyrektora Zespołu szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 06 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2018-06-15 08:53:51
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (537 KB)

Zarządzenie nr 6/18

z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie : przseprowadzenia okresowej inwentaryzacji majatku


PDF (540 KB)

Zarządzenie nr 5/2018

dyrektora Zespołu szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: kryteriów decydujących o doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę z przyczyn

organizacyjnych placówki (rozwiązanie stosunku pracy z art. 20 KN)Data dodania: 2018-02-28 14:55:52
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-025 11:20:52
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (409 KB)

Zarządzenie nr 2/2018

Dyrektora Zespołu szkół budo3wlanych w rybniku

z dnia 25.01.2018 r.

w sprawie: zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Data dodania: 2018-03-01 09:07:26
Autor: Katarzyna KowalskaData dodania: 2018-02-23
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (12 623 KB)

Zarządzenie nr 4/2018

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych

w roku szkolnym 2018/19.Data dodania: 2018-02-02 14:03:20
Autor: Katarzyna Kowalska


(0 B)

Zarządzenie nr 3/2018

z dnia 23 luty 2018 r.

w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


PDF (5 754 KB)

Zarządzenie nr 1/2018

z dnia25 stycznia 2018 r.

w sprawie proceduru organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


PDF (55 KB)

Zarządzenie nr 1/2016
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie: wdrożenia regulaminu siłowni szkolnej w Zespole Szkól Budowlanych


PDF (46 KB)

Zarządzenie Nr 1/2017

z dnia 09 stycznia 2017 r.

w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniach 10 i 11.01.2017 r.


PDF (35 KB)

Zarządzenie Nr 2/2017

z dnia 01.02.2017 r.

w sprawie finansowania podróży służbowych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.


PDF (325 KB)

Zarządzenie Nr 3/2017

z dnia 28.02.2017 r.

w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej


PDF (156 KB)

Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018


PDF (226 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018


PDF (236 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018


PDF (232 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018


PDF (211 KB)

Zarządzenie Nr 5/2017

z dnia 30.05.2017 r.

w sprawie modyfikacji procedury wdrożenia wyboru podręczników


PDF (100 KB)

Zarządzenie Nr 6/2017

z dnia 31.05.2017 r.

w sprawiemodyfikacji procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 7/2017

z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy biblioteki szkolnej - SCI


PDF (159 KB)

Zarządzenie Nr 8/2017

z dnia 08.06.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego


PDF (138 KB)

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

z dnia  8 czerwca 2017 r.

 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.


PDF (421 KB)

Zarzrządzenie nr 10/2017

z dnia 10.07.2017 r.

w sprawie przeprawodzenia okresowej inwentaryzacji maj.atku

 


PDF (25 KB)

Zarządzenie nr 11/2017

z dnia 28 sierpnia 2017

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


PDF (124 KB)

Zarządzenie nr 12/2017

z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie zmian w organizacji pracy placówki


PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 13/2017

z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników niepedagogicznych


PDF (59 KB)

zarządzenie nr 10 z 2016 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie wytycznych do organizacji zastępstw doraźychData dodania: 2018-09-20 10:23:39
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (566 KB)

Zarzadzenie nr 15/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z basenu w ZSB w Rybniku