Zespół Szkół Budowlanych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (85 KB)

Zarządzenie nr 13/2017

z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników niepedagogicznych


PDF (98 KB)

Zarządzenie nr 11/2017

z dnia 28 sierpnia 2017

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


PDF (124 KB)

Zarządzenie nr 12

z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie zmian w organizacji pracy placówki


PDF (242 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia 10-2017


PDF (145 KB)

Zarzrządzenie nr 10/2017

z dnia 10.07.2017 r.

w sprawie przeprawodzenia okresowej inwentaryzacji maj.atku


PDF (138 KB)

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

z dnia  8 czerwca 2017 r.

 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.Data dodania: 2017-06-08 13:27:03
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (159 KB)

Zarządzenie Nr 8/2017

z dnia 08.06.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

 Data dodania: 2017-06-08 12:36:36
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 7/2017

z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy biblioteki szkolnej - SCIData dodania: 2017-05-31 12:33:39
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (100 KB)

Zarządzenie Nr 6/2017

z dnia 31.05.2017 r.

w sprawiemodyfikacji procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnegoData dodania: 2017-05-31 11:08:40
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (90 KB)

 Zarządzenia nr 5/2017 

z dnia 07.06.2017

 w sprawie REGULAMINu PREMIOWANIA I NAGRADZANIA

Pracowników Administracji i Obsługi zatrudnionych

w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku

 

 Data dodania: 2017-06-07 15:19:31
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (211 KB)

Zarządzenie Nr 5/2017

z dnia 30.05.2017 r.

w sprawie modyfikacji procedury wdrożenia wyboru podręcznikówData dodania: 2017-05-30 11:02:23
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (232 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018


PDF (236 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

 


PDF (226 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

 


PDF (156 KB)

Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie utalenia zasad postępowania rekrutacyjnego uczniów ubiegających sie o przyjęcia do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

 Data dodania: 2017-04-27 14:49:53
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (325 KB)

Zarządzenie Nr 3/2017

z dnia 28.02.2017 r.

w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnejData dodania: 2017-02-2812:30:15
Autor: Katarzyna Kowalska


PDF (35 KB)

Zarządzenie Nr 2/2017

z dnia 01.02.2017 r.

w sprawie finansowania podróży służbowych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2017-02-01 15:01:20
Autor: Joanna Wójcik


PDF (46 KB)

Zarządzenie Nr 1/2017

z dnia 09 stycznia 2017 r.

w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniach 10 i 11.01.2017 r.Data dodania: 2017-01-09 12:59:38
Autor: Joanna Wójcik


PDF (332 KB)

Zarządzenie Nr 19/2016

z dnia 01 grudnia 2016 r.

w sprawie zorganizowania nadzwyczajnego zebrania rady pedagogicznej.Data dodania: 2016-12-01 13:09:01
Autor: Joanna Wójcik


PDF (79 KB)

Zarządzenie Nr 18/2016

z dnia 01 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchylenia zapisów polityki rachunkowości oraz instrukcji kontroli i obiegu dokumentów obowiązujących w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2016-12-01 10:32:53
Autor: Joanna Wójcik


PDF (324 KB)

Zarządzenie Nr 16/2016

z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2016-11-22 10:26:50
Autor: Joanna Wójcik


PDF (20 KB)

Zarządzenie Nr 14/2016

z dnia 17 października 2016

w sprawie: wprowadzenia procedury publikowania informacji na stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym oraz zasad archiwizacji zdjęć z imprez szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


PDF (63 KB)

Zarządzenie Nr 15/2016

w dniu 22 listopada 2016 r.

w sprawie: wdrożenia regulaminu studniówki 2017 w Zespole Szkół BudowlanychData dodania: 2016-11-23 09:32:40
Autor: Joanna WójcikData dodania: 2016-10-17 15:45:08
Autor: Joanna Wójcik


PDF (23 KB)

Zarządzenie Nr 13/2016

z dnia 01.10.2016 r.

w sprawie: likwidacji kasy przy Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2016-10-01 10:49:09
Autor: Joanna Wójcik


PDF (34 KB)

Zarządzenie Nr 12/2016

z dnia 30.09.2016 r.

w sprawie: zmian w organizacji pracy placówkiData dodania: 2016-09-30 15:46:20
Autor: Joanna Wójcik


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 11/2016

z dnia 30.09.2016 r.

w sprawie: terminów zakończenia I okresu w roku szkolnym 2016/2017Data dodania: 2016-09-30 15:43:16
Autor: Joanna Wójcik


PDF (59 KB)

Zarządzenie Nr 10/2016

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wytycznych do organizacji zastępstw doraźnych w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2016-09-23 14:18:32
Autor: Joanna Wójcik


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 9/2016

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: dopuszczenia do użytku Szkolne Zestawy Programów Nauczania
na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół Budowlanych


PDF (44 KB)

załącznik nr 1


PDF (24 KB)

załącznik nr 2Data dodania: 2016-08-30 15:02:07
Autor: Joanna Wójcik


PDF (23 KB)

Zarządzenie Nr 8/2016

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny PracyData dodania: 2016-08-26 12:50:00
Autor: Joanna Wójcik


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 6/2016

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych"
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


PDF (91 KB)

załącznik do zarządzeniaData dodania: 2016-03-11 14:17:20
Autor: Joanna Wójcik


PDF (38 KB)

Zarządzenie Nr 5/2016

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych"
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.


PDF (176 KB)

załącznik do zarządzeniaData dodania: 2016-03-11 14:02:46
Autor: Joanna Wójcik


PDF (55 KB)

Zarządzenie Nr 1/2016

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie: wdrożenia regulaminu siłowni szkolnej w Zespole Szkół BudowlanychData dodania: 2016-01-05 14:38:32
Autor: Joanna Wójcik


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 17

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: modyfikacji Szkolnego Systemu Badania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2015-09-30 15:45:46
Autor: Joanna Wójcik


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 14

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: procedur obiegu i kontroli dokumentów projektu pn. "Mobilność-tego oczekuje Unia Europejska"
w ramach programu Erazmus+,Akcja KA1 w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowane przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu EdukacjiData dodania: 2015-09-28 10:54:38
Autor: Joanna Wójcik


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 13

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie: dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 2015/2016
w Zespole Szkół Budowlanych


PDF (45 KB)

PDF (24 KB)


Data dodania: 2015-08-28 10:45:41
Autor: Joanna Wójcik


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 11/2015

z dnia: 14 maja 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2015-05-14 15:05:54
Autor: Joanna Wójcik


PDF (33 KB)

Zarządzenie Nr 10/2015

z dnia 04 maja 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
oraz regulaminu Komisji Socjalnej
w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuData dodania: 2015-05-040 14:54:43
Autor: Joanna Wójcik


PDF (91 KB)

Zarządzenie Nr 8/2015

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 4 do regulaminu pracy.


Data dodania: 2015-04-27 14:10:03
Autor: Joanna Wójcik


PDF (108 KB)

Zarządzenie Nr 6/2015

z dnia 20.04.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury przyznawania nauczania indywidualnego
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2015-04-20 15:43:41
Autor: Joanna Wójcik


Zarządzenie nr 2/2015

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


Data dodania: 2015-01-26 14:51:13
Autor: Joanna Wójcik


PDF (75 KB)

Zarządzenie Nr 19/2014

z dnia 21 grudnia 2014 r.

w sprawie: wprowadzenie Procedury przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg/wniosków w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.Data dodania: 2014-12-21 15:44:35
Autor: Joanna Wójcik


PDF (75 KB)

Zarządzenie nr 17/2014

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie: kryteriów decydujących o doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę z przyczyn organizacyjnych placówki (rozwiązanie strosunku pracy z art.20KN)Data dodania: 2014-12-15 15:22:03
Autor: Joanna Wójcik


PDF (161 KB)

Zarządzenie nr 15/2014

z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie: wprowadzenie Kodeksu Etyki w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku


PDF (656 KB)

załącznik do zarządzeniaData dodania: 2014-10-27 15:41:39
Autor: Joanna Wójcik


PDF (24 KB)

Zarządzenie nr 12/2014

z dnia 29.08.2014 r.

w sprawie:dopuszczenie do użytku Szkolne Zestawy Programów Nauczania na rok szkolny 2014/2015
w Zespole Szkół BudowlanychData dodania: 2014-08-29 15:09:16
Autor: Joanna Wójcik


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 6/2013

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie:dopuszczenia do użytku Szkolne Zestawy Programów Nauczania na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Budowlanych

 

 


PDF (40 KB)

Załącznik 1


PDF (39 KB)

Załącznik 2Data dodania: 2013-09-02 14:40:01
Autor: Joanna Wójcik


PDF (95 KB)

Zarządzenie Nr 12/2012

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 30.11.201 2 r.

w sprawie: regulaminu udostępniania informacji publicznej


DOC (47 KB)

Załącznik nr 2Data dodania: 2012-09-19 14:38:57
Autor: Bogdan Zaparty


PDF (206 KB)

Zarządzenie Nr  13/2010

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie: zwolnienia ucznia z wychowania fizycznegoData dodania: 2010-12-31 11:54:41
Autor: Bogdan Zaparty