Zespół Szkół Budowlanych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Statut
PDF (397 KB)

Nowelizacja Statutu ZSB nr 2

Uchwała nr 11/2018/2019


PDF (332 KB)

Nowelizacja Statutu ZSB nr 1

Uchwała nr 24/2017/2018


PDF (1 623 KB)

STATUT ZSB - tekst ujednolicony