Zespół Szkół Budowlanych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Statut
PDF (1 717 KB)

STATUT ZSB - tekst ujednolicony


NOWELIZACJA STATUTU

Uchwałą NR 29/2016/2017

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

z dnia 13.02.2017 r.

PDF (874 KB)